Hvad jeg tilbyder
Igennem mit tidligere arbejde som lærer i folkeskolen og underviser i forskellige kampsportsforeninger, har omdrejningspunktet og fokus været at stimulerer og udvikle den enkeltes ressourcer og reelle muligheder for at komme videre med nye konkrete handlingsmønstre, så hver enkelt bevæger sig mod sit mål.
Scroll down

“Livet forståes baglæns, men må leves forlæns.” Søren Kierkegaard

Den eksistentielle samtale

I den eksistentielle samtale søger vi at imødekomme de udfordringer og bekymringer, vi som mennesker oplever i vores hverdag. Man kan sige, at det har altid været godt at kunne mærke tilknytning, dybde og mening i sit liv og til det er den dybe samtale, der sætter tingene både på plads og i perspektiv, et godt og meget hjælpsomt værktøj.

I det moderne og travle liv, vi er en del af og som omgiver os, er det måske mere end nogensinde påkrævet, at vi tager os tid til at tage stilling og træffe beslutninger, der passer med vores inderste ønsker og værdier. Så vi oplever tilfredshed, mening og muligheden for lykke i vores liv. Kravene om omskiftelighed, konstant udvikling og uddannelse betyder også at skal findes situationer og rum for oplevelsen af sikkerhed, fundament og tilknytning.

Om vi vil det eller ej, så er livet endeligt, det slutter på et tidspunkt. Kommer livet eller går livet? Vil jeg fortsætte mit liv som jeg lever det nu? Hvis jeg kigger tilbage på den måde, jeg har truffet valg og handlet på i mit liv og jeg samtidigt tænker 10 år eller 20 år frem i tiden, er der så ting jeg ville ændre, hvis det kunne lade sig gøre?

Den eksistentielle samtale tager udgangspunkt i dig og dit liv, som du oplever det lige nu. Vores tidligere oplevelser og valg er grundlæggende, for den måde vi både opfatter verden, livet og os selv på. Der er verden til forskel på, om jeg opfatter de, der omgiver mig som hjælpsomme og imødekommende eller om jeg opfatter dem som egoistiske og afvisende. Allerede min indstilling til det, der vil møde mig i fremtiden, har betydning for den oplevelse, der vil stemme mig og sætte sit aftryk i mig.

Vi ved, at verden og livet er i konstant forandring. Vi kan træffe nye valg, der vil få betydning for vores indstilling til, hvordan vi vil handle i specifikke situationer og måske i livet generelt. En del af overvejelserne kunne være, om du bruger din tid på det, der i virkeligheden er vigtigt for dig.

Samtalen kunne sagtens starte med spørgsmålet: Hvad er vigtigt for dig? Og kunne efterfølgende uddybes og handle om temaer som f.eks: autentisitet-tilknytning, ansvar-frihed, relationer- ensomhed, mening-meningsløshed, lykke-tomhed, succes-fiasko, godt og ondt.

I den eksistentielle samtale accepterer vi som udgangspunkt, at vores historie, fortid og de valg vi har truffet, har dannet os og har bragt os i den livssituation, vi befinder os i lige nu. I samtalen holder vi fokus på konkrete begivenheder i nutiden og indkredser tanker, handlinger og følelser som de opleves af dig. I samtalen lægger vi vægt på samspillet, mellem det man kunne kalde den indre og den ydre verden. Specielt om bestemte forestillinger eller vaner stiller sig i vejen for, at du lykkes med dit liv og mærker den gode oplevelse af at nå derhen, du gerne vil. At ændre indgroede vaner er ikke let og kræver bl.a mod, vedholdenhed, styrke og ikke mindst passion og rigelige ressourcer. For at ville bevæge sig, ville vokse og udvikle sig, behøves der både udfordringer og samtidigt afvikling af blokerende tanke og handlingsmønstre. Det er klart, at jo dybere og mere indgroet vores handlemønstre er, jo flere ressourcer behøves der for at skabe både overblik og forandring. Forestil dig, at vi i samtalen forsøger at holde en slags forstørrelsesglas op, så facetter og nuancer i dit liv bliver tydelige og du kan danne dig et foreløbigt overblik og platform. Herfra kan du overskue, hvordan du tænker, handler og føler i dit liv lige nu og eventuelt vælge en ny og mere rigtig kurs for dig.

 

Krise

“Når forandringends vinder blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller.” Kinesisk ordsprog

Alt vil igennem livet forandre sig, nogle ting indstiller man sig helt naturligt på, mens andre vil skabe uro og usikkerhed. Hvis man samtidigt mister evnen til at reagerer og handle i overenstemmelse med virkeligheden kan man opleve krise.

Krisen er kendetegnet ved at noget er forandret og lige i øjeblikket ved man ikke, hvordan man skal forholde sig og løse det opståede problem. Selvfølgelig er der forskellige former for krise, lige fra den pludseligt opståede ulykke eller meddelelse der nådesløst river meningen og livsgrundlaget væk under fødderne på en, til oplevelsen af at livet står stille, man hænger fast i et klaustrofobisk hverdagsmønster og føler sig tom, energiforladt og uden inspiration.

Er der tale om alvorlige kriser, hvor ens eksistens og forståelse af sig selv og verden er i opløsning, kan bare det at holde sammen på stumperne være vanskeligt. Man kan sammenligne det med et skib ramt af en voldsom storm, hvor det blot at redde skibet har første prioritet. Red, hvad reddes kan. I krisens stund, der skabes det, de fleste af os opfatter som svært, nemlig usikkerheden for, hvad skal der nu vil ske. Nogle mennesker animeres i kriser til at finde hidtil ukendte ressourcer ressourcer frem og handle, mens andre kan synke sammen og helt miste lysten og modet til at handle.

Det kinesiske skrifttegn for krise weiji, består af to ord, fare og chance. I alle livets situationer opstår der en stemning og følelse og ved krise er signalet usikkerhed og uvished. De to tegn signalerer, at der er mulighed for kaos og samtidigt muligheden for at opnå en ny orden.

I mine samtaler vil jeg arbejde på at skabe overblik over hvilke ressourcer du har til rådighed. Det handler om at få både et realistisk situationsbillede og samtidigt skabe ro og håb om, at tingene både kan og vil forandre sig.

Åndedrættet

“Feelings come and go like clouds in a windy sky. Conscious breathing is my anchor.” – Thich Nhat Hanh

Vi har det med os hele livet, vi indånder som det første, når vi fødes, og vi udånder som det sidste, når vi dør. Åndedrættet er kroppens nr. 1 prioritet. Vores nervesystem forsøger på alle mulige måder at holde os i live og åndedrættet føder os med konstant strøm af ilt der tilfører 90 pct af den energi kroppen bruger. På samme tid udskiller åndedrættet 70 pct. af kroppens affaldstoffer Åndedrættet ledsager os i en konstant bølge af gisp, pauser, rolige og urolige, ind og udåndinger alt afhængigt af vores humør og det, som påvirker os.

At trække vejret er let, men det kræver alligevel lidt systematik og træning, før det bliver automatiseret og kan bruges i hverdagens rutiner og almindelige gøremål.

Træk vejret og kom i ro

Det at trække vejret med en bestemt fokuseret tilgang, kan hjælpe til at få ro og styr på både følelser og tanker. Det har længe været anerkendt og praktiseret i forskellige kulturer og religioner, at det at trække vejret på bestemte måder, er en effektiv metode til at skabe ro både i følelserne, til at komme i kontakt med kroppen og ikke mindst skabe balance i tankerne. Videnskabligt er der de seneste år blevet forsket i, hvordan mindfulness og åndedræt påvirker os og har bidraget med dybgående viden og nye metodikker, der afklarer, hvad der fungerer bedst og mest effektivt både i forhold til restitution og performance. Jeg har igennem min træning i forskellige kampsporter, igennem mine terapeutiske uddannelser og i mit liv eksperimenteret og oplevet den store forskel et fokuseret og systematisk trænet åndedræt påvirker min øjeblikkelige tilstand, og hvordan min efterfølgende præstation påvirkes og forbedres.

Jeg benytter mig af forskellige metoder som bliver anvendt af professionelle, der har brug for at kunne håndtere akut stress som f.eks. militær, elitesportsfolk og sygeplejersker,. Metoderne understøtter optimale betingelser for både at komme i flow og skabe ro og nå optimal afslapning og restitution eller for at yde og præstere bedst muligt under pres og stress. Jeg benytter mig af de forståelser og teknikker, jeg har erhvervet mig igennem mange års træning i aikido, karate og russisk systema.

Under sessionerne med mig koncentrerer og arbejder vi systematisk og praktisk i at øve vejrtrækningen med en kombination af visualiseringer og forskellige åndedrætsmetoder. Det handler i sidste ende om, hvordan vi i fællesskab tilrettelægger øvelserne, så de kommer til at passe til dine udfordringer og behov.

Kend dig selv

Kender du det, at blive ført hen til et sted du egentlig ikke havde besluttet? Du kender måske en af følgende situationer, på en eller anden måde er du igen havnet foran kageskranken eller endnu en gang er i den samme konflikt eller pludselig bruger dagen på meningsløse overspringshandlinger.

Vores emotioner er med os hele tiden og lidt forenklet sagt, bestemmer de den retning dit indre beslutter, er det bedste for din overlevelse. Emotionerne trigges egentlig på bagrund af den opfattelse, vi på et eller andet tidspunkt har fået af os selv og prøver for alt i verden at fastholde denne opfattelse eller billede ved at føre os hen mod eller langt væk fra noget bestemt. Når man bliver bevidst om det, rejser der sig en lang række spørgsmål. Først og fremmest, hvor er det, at vaner og valg bliver vanskelige? Ja, hvordan finder man rundt i det indre univers, der jo er det der navigerer os rundt i den ydre virkelighed. Bevæger jeg mig derhen, hvor jeg i virkeligheden har lyst til at komme hen.

Når jeg arbejder med emotionalmangement eller opmærksomhed på tilstande og følelser, foretrækker jeg som udgangspunkt og start at identificere og tage udgangspunkt i det der sker i og omkring mig/os i det nu, vi oplever/kommunikerer lige nu og sidenhen arbejde med kroppens “sprog” og derfra videre arbejde på indøvning af tankemønstre og vaner, der bringer dig et andet sted hen, end du normalt bevæger dig. Opfatter og møder du udfordringer og konflikter udefra, som noget der begrænser dig og kan du ikke slippe fri for tyngden og vægten af bekymringer.

Note opmærksomhed, rækkefølger osv.

RING eller SMS
25389334
og aftal 20 minutters gratis samtale