Forventninger og Takster
I mit professionelle arbejde som sparringspartner, coach og terapeut arbejder jeg ud fra en model og ide om at skabe et afbalancet forhold mellem dine ressourcer, vaner, ønsker og mål.
Scroll down

Det er indlysende at samtalerne foregår i 100% fortrolighed. Det betyder blandt andet, at journalføring er på et absolut minimum

I det omfang at jeg skønner, at du som klient vil have mere gavn af en anden form for terapi eller behandling, vil jeg kommunikere det direkte til dig under vores samtaler. Min indstilling er, at den enkelte har ansvar for sin livssituation, og ansvarligheden naturligt i perioder, vil være omdrejningspunkt for samtalens indhold og eventuelle beslutninger, der skal træffes.

Det er derfor også klart, at der indledningsvis må være en forventningsafklaring, hvor vi afstemmer indhold, form og eventuelle mål og forhåbninger for samtalernes forløb. Til den første samtale er der afsat 1 time og 30 minutter.

Samtalen kan i princippet foregå, hvor det giver bedst mening og passer dig. På din arbejdsplads, skype, telefon, i dit hjem, i terapilokale osv.

Af personlige data registreres navn, adresse, telefon og mail.
De aftaler der indgåes mundligt, bekræftiges over mail eller sms.

Afbud
Senest 24 timer før aftale: ingen takst. Efter 24 timer før aftale: fuld takst.
Takster for møder og samtaler.

Jeg bruger den samme term for alle vores møder, nemlig samtale, selvom der kan være tale om fysiske
øvelser, kropsbehandlinger eller samtale.
Betaling gives inden eller lige efter samtale.

Første samtale 1,5 time: 1100 kr.
Efterfølgende samtaler 1. time: 850

Køb af 5 samtaler 4000 kr.

Områder:

Sorg
Værdier
Emotioner/følelser
Mod/usikkerhed
Magt/afmagt
Alene-hed/ensom-hed
Relationer og roller arbejdsliv, familie forældre, kammeratskaber Beslutinger. Svære valg

RING eller SMS
25389334
og aftal 20 minutters gratis samtale